1996 . Axis dels Segadors

1999 . Abril del Cabezo la Jara

2003 . Flamenca del Cabezo la Jara

2005 . Jucar del Cabezo la Jara

2009 . Ranya del Cabezo la Jara

2011 . Venecia del Cabezo la Jara

2013 . Beyl del Cabezo la Jara

2013 . Becks del Cabezo la Jara